Värmepump

Vår och värmepumpar

Denna artikel sker i samarbete med Habo Rör som arbetar med värmepumpar och vars hemsida tillförde mycket och väsentlig information inom området.

Värmepumpar finns i olika utföranden

De har som huvudsyfte att värma en anläggning eller ett hushåll. En värmepump och dess anläggning är egentligen väldigt lik en kylanläggning fast raka motsatsen. Istället för att kyla ner så har denna anläggning som funktion att värma upp något.  Beroende på vad för anläggning det är eller vart det är beläget så finns det värmepumpar som gör sig bättre passande. Energikällan för en värmepump tas upp från uteluften i vanligaste fall och detta tillsammans med någon form av energi driver in värmen till anläggningen. Värmekällorna för värmepumparna är alltså i de allra vanligaste fallen enbart luft men i vissa fall kan det även vara berggrund eller sjövatten. Den vanligaste typen av värmepumpar är frånluftsvärmepump och den använder sig av den värme som går ut ur huset genom ventilationen för att hålla huset varmt. Denna värmepump är den absolut billigast i jämförelse med de andra modellerna som finns då den helt enkelt är enklast. En annan typ av värmepump är den som kallast för uteluftvärmepump och denna finns i ytterligare två olika koncept, luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump. luft-luftvärmepump har även funktioner som tillåter den att användas som en vanlig luftkonditionering. Denna typ av anordning fungerar bra i vanliga hus och bäst då de har en öppen planlösning. Skulle det vara så att utetemperaturen skulle vara väldigt låg så kan det vara så att luft-luftvärmepumpen inte fungerar på bästa sätt. luft-vattenvärmepumpen fungerar genom att föra över varmt vatten till det vattenburna värmesystemet i huset alltså radiatorerna som finns utspridda i de rum som behöver uppvärmning. Även dessa kan ha problem med att fungera bra när det är riktigt kallt ute. Man brukar säga att med riktigt kallt innebär alltså minus 20 grader. En annan nackdel med just denna modell av värmepumpar är att de i vissa fall kan föra med sig ett bullrande ljud. Dock är detta inte något som finns med i alla luft-vattenvärmepumpar utan enbart vissa märken och modeller. En annan typ av värmepump som används i anläggningar när berg är bergvärmepumpen. Denna använder sig av vattnet i berggrunden som brukar ligga runt 4 grader för att värma upp anläggningen. Grejen med just denna typ av värmepump är att för att kunna installera denna så krävs det att man borrar ett hål på 80 till 200 meter i närheten av berget för att komma åt detta grundvatten som finns i berggrunden. Ytterligare en variant av värmepump som finns är ytjordvärmepumpen. Denna använder sig av värmen som lagras på marken för att värma upp huset. Man brukar säga att denna typ av värmepump är lämplig att använda enbart om huset har hög energiförbrukning. Eftersom att det finns så pass många värmepumpar så kan det i många fall vara svårt att veta vilken typ man själv behöver. När man köper ett hus så finns det oftast redan värmepumpar installerade och på så sätt behöver man inte tänka på detta dock är det en fråga som dyker upp vid nybyggnation. Det finns många verksamheter som arbetar med installation av värmepumpar och kan hjälpa till med detta vilket underlättar för någon okunnig.