Trädfällning

Trädfällningssäkerhet

När man fäller träd så är det viktigt att man tänker på trädfällningssäkerhet. Det är mycket viktigare än vad många tror som aldrig fällt ett träd. Så om man fäller ett träd för första gången så finns det lite att tänka på för att underlätta arbetet och att skydda personen som fäller trädet.

Något som många tror är att experterna inte tänker på trädfällningssäkerhet då de är så vana vid att fälla träd. Det är däremot helt fel och de som regelbundet fäller träd tänker på detta hela tiden. För risken för skador är väldigt stor om man gör något fel. Ett träd väger som de flesta känner till rätt mycket och kan åsamka både person och egendomsskador om man inte är varsam.

Så för att fälla träd på bästa och säkraste sättet bör man alltid tänka över hur man kan göra det så säkert som möjligt. Det är inte alltid något man gör utan är också hur man tänker. Att man alltid ska vara varsam när man fäller ett träd och vara uppmärksam. Det finns mycket man bör tänka på när det gäller trädfällningssäkerhet och om man inte har fällt ett träd tidigare så bör man anlita någon. Framförallt om trädet finns i närheten av människor och egendom.

Grunderna för trädfällningssäkerhet

Man ska alltid förbereda en flyktväg från trädet man ska fälla. Det innebär att rensa en väg på minst tre trädlängder från saker som kan fälla en om man måste springa. Grenar och stenar är sådana saker som enkelt kan fälla en person. Säkerhetsavståndet som ingen människa ska få befinna sig inom är tre trädlängder. Om en person kommer innanför säkerhetsavståndet så ska man avbryta tills personen lämnat detta. Då riskerar man inte andra människors säkerhet och kan arbeta i lugn och ro. Man ska alltid vara uppmärksam på om trädet börjar luta åt fel håll.

Något man bör tänka på är även att inte fälla träd i närheten av hus eller fastigheter om man aldrig gjort det tidigare. Man behöver då fälla trädet i sektioner och det ska man helst vara utbildad för. Man kan även behöva en del specialutrustning för att fälla ett träd i sektioner.

Att arbete på det säkraste sättet gör att man undviker onödiga olyckor och skador. Även om man fällt träd i flera år och det aldrig har hänt något är ingen garanti för att inget kommer att hända. Så se till att alltid ha en flyktväg om något skulle gå fel.

När ska man ta in experter

Om man inte är van vid att fälla träd eller ska göra det i närheten av andra människor och fastigheter bör man alltid ta in experter. Då kommer man minska risken för att skada någon annan. Om man ska fälla ett träd mitt ute i skogen där ingen är i närheten behöver man inte anlita någon. Det kan man klara själv men är man det minsta osäker bör man ändå ta in experter.

Även om det kan kosta lite att få ett träd fällt så är det billigare än om man skadar sig.