vvs-service-behovs-ibland

Hur går en VVS-service till?

I Sverige finns det massvis med företag som arbetar med VVS-service och de flesta arbetar ungefär på samma vis. Hur går en VVS-service till då kan man undra? Det ser ut och det är främst upp till kunden exakt hur denna service kommer att se ut. VVS-montörer är utbildade yrkesmän varpå de flesta studerat på gymnasial nivå i tre år. Varpå man får utföra en lärlingsperiod på närmare 3400 timmar för att bli en fullbetald VVS-montör. I sluttampen på utbildningen brukar man få möjlighet till att genomföra en praktikplats. Vilken brukar vara väldigt uppskattat och det är också därigenom de flesta får sin första lärlingsplats.

VVS-service

Många som arbetar med VVS-Service är riktade på att främst tillhandahålla tjänster. För t.ex. kommuner, byggföretag, landsting, försäkringsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Dedan det finns andra företag som är nischade på att erbjuda tjänster för privatpersoner. Som dessutom kan använda sig av ROT-avdrag vid installationer. Generellt brukar man säga att samtliga VVS-montörer arbetar med vatten, värme, avlopp, avloppsrening. Arbeten som innebär koppla av eller på element är del i det vardagliga arbetet. En annan sak som samtliga har gemensamt är att man ofta byter kunder. Därmed är det en positiv egenskap att ha om man är framåt och socialt driven. Som VVS-montör är det också vanligt att man får arbeta på en arbetsplats med andra hantverkare. Som elektriker och snickare. Även är så underlättar samarbetet ifall man har en positiv syn på samverkan med andra människor.

K-B Rör AB

K-B Rör AB har inte bara en butik för allt vad VVS har att göra. De utför även installationer och VVS-service till både privatpersoner och företag. Om du behöver experter inom allt med VVS så hjälper de dig.

VVS-installation

En VVS-service innebär alltså att serva befintliga VVS-installationer och går oftast till så att kunden redan vet vad som behövs göras. Exempel kan vara att dra om värmen, lägga in ny golvvärme, dra nya rör till badrummen. Hur mycket en VVS-montör hinner med dagligen varierar väldigt mycket på hur installationen ser ut. Samt vad det är för något som ska förnyas eller förbättras och därför är det vanligast att yrkesmännen tar betalt i timlön. Det är dock vanligt att man kan be om en offert för ett visst jobb. Då kan de själva räkna på de antal timmar de tror att arbetet kommer ta och sedan lämna ut ett prisförslag.

Variation i arbetet

En VVS-service går sällan till på samma sätt varje dag utan arbetet innefattar stor variation. Det är ganska vanligt att man får arbeta självständigt väl ute på arbetsplatsen. I Sverige har vi tusentals utbildade VVS-montörer. De arbetar dagligen för att se till så att samhällets efterfrågan på dess tjänster upprätthålls. Därmed ökar komforten och livskvalitén för folket. På så sätt kan det ses som att de bidrar till att samhället utvecklas. Ett viktigt arbete för VVS-montörerna ser starkt på är att minska energianvändningen som krävs. Samtidigt med att minska kostnaderna för kunderna.

VVS-montör

Hur en VVS-service går till är inte den andra dagen likt. Målet för en VVS-montör är att tillfredsställa kunden genom att tillhandahålla de bästa lösningar vad gäller vatten och värme. Det finns idag väldigt många företag utspridda i landet som tillgodoser dessa tjänster till samhället. Dåde privata kunder men även kommunala.