tak

Fokus på takläggare i Skövde

I Västergötland finner man Skövde som trots sin knappa befolkning på 35 500 har ett flertal olika takläggarfirmor som sköter om de tak som byggs och renoveras här. De som arbetar på en takfirma har yrkesbefattningen takläggare och dessa är utbildade genom att de gått något av de förberedenade gymnasielinjerna som behandlar de flesta hantverkaryrken. Det finns även en del som väljer att bli takläggare på senare år och då finns alternativet att gå de vuxenutbildningar som återfinns i Skövde. När man genomgått sin praktiska undervisning så måste man genomgå en lärlingsperiod ute på ett företag för att kunna bli en fullt utbildad takläggare.

Det finns många stora och väldigt duktiga takfirmor i Skövde. Dessa företag är väl etablerade och utöver Skövde är de även verksamma i andra delar av Västergötland. I Skövde återfinns även andra mindre takfirmor och det dyker ständigt upp nya företag som försöker göra en ståndpunkt i länet. Det är viktigt att veta se till så att dessa företag har ett bra rykte innan man anställer dem. De mindre firmorna brukar i regel ta mindre betalt för att kunna få en chans att komma in på marknaden men det är vanligt att dessa genomför ett sämre jobb med billigare material för att komma undan så billigt som möjligt.

Att anställa ett mindre företag för att tjäna in en slant är inte alltid det smartaste alternativet. I Skövde finns flertal stora takläggare med gott rykte och då får man garanterat ett väl genomfört arbete. Ett dåligt arbete kan i längden sluta i många efterföljande kostnader för reparation eller renovering. Det är främst under de sämre väderförhållanden som taken brukar ta skada. Regn och snö som landar på taken kan skapa problem för fastighetsägarna och många nya jobb för takläggarna i Skövde.

Priset på en takläggare i Skövde varierar beroende vilket företag men även för vilket typ av jobb som skall genomföras. En firma tar vanligtvis mellan 450 till 700 kr i timman och utöver detta ska man lägga på ytterligare för materialomkostnader. Vad man dock kan använda sig utav idag är det ROT-avdrag som drar ner priset på takrenoveringen beroende på hur mycket man får i lön.

Om man är från Skövde och vill anställa en takläggare så är det smidigaste sättet att göra detta att man hör av sig till de största takfirmorna som finns i länet, förklarar och visar vilket jobb man vill få genomfört för att sedan bli svarad med en offert. De olika företagen kommer med största sannolikhet ta olika betalt för samma jobb så det kan vara bra att få lite alternativ.

Takläggarna i Skövde vittnar om att yrket är mansdominerat och fysiskt krävande. Det är dessutom vanligt att man jobbar upp på höjder och därmed passar inte arbetsrollen alla människor. Det är väldigt vanligt att man jobbar i mindre grupper med samma typ av jobb och man bör därmed ha en bra samarbetsförmåga ifall man väljer att gå den väg som takläggare.