siktning

En outnyttjad bransch

Som frilansare så försöker man alltid hitta nya branscher att dyka in i där ingen tidigare bearbetat. Ett nytt sådant segment miljöbranschen och lite mer specifikt, siktning. Man lär sig mycket om konstiga grejer när man gör denna typen av arbete och jag tänkte dele med mig lite av det jag har lärt mig.

Siktning kallas den metod man använder sig av för att sortera genom att använda sig av siktar. Det man vanligvis sorterar kan vara partiklar som har olika storlekar som en del i exempelvis miljöarbetet. Företag kan ha olika siktbehov och därmed finns det många olika lösningar och siktar som kan utnyttjas för att få ut det man önskar sig. I många fall när man har jobbat med större föremål genomför man en krossning till en början, ibland kan detta räcka för ändamålet men i annat fall så kan man utföra siktningen efteråt för att få de minsta delarna.

När man krossar använder man sig av ett krossverk som är väldigt stora enheter och maler ner materialet på ett effektivt sätt. Det kan bland annat vara stock, ved, stubb, betong eller sten som slängs in i maskinen och på bara någon sekund blir till väldigt små delar.

Det är främst inom rivningsverksamheter man använder sig av dessa maskiner för att göra sig av med avfall, restprodukter eller delar av byggnader som blivit över vid renovering exempelvis. Företagen som varit på arbetsplatsen kan inte transportera bort materialet till återvinningscentralen då det är för stort och det är då man på ett enkelt sätt kan anlita företag som arbetar med krossning lösa detta. Genom att krossa materialet kan man tjäna in pengarna det hade kostat i deponi av den större volymen okrossat material. När den inhyrda verksamheten har låtit krossa materialet som skall återvinnas, återlämnas detta i vanliga fall till centralen men det förekommer även många fall då man vill sortera ut delar av det krossade materialet. En sikt funkar så att materialet först går igenom ett matningshål för att gå igenom en sålltrumma där materialets önskade partiklar fördelas enligt behov. Det oönskade materialet släpps inte igenom och transporteras till spillpåsen för att återvinnas.  Siktens sålltrumma har traditionsenligt varit uppbyggd av nylon eller ståltråd men idag finns dessa i perforerat stål, vilket är en modernare lösning som leder till ökad hållbarhet och ekonomisk nytta. Beroende på storleken på materialet som matas in i sikten så kan de sortera material upp till 15 ton i timmen.

Det vanligaste materialet man vill sortera ut genom att sikta är glasfiber, jord, grus, metall, gips m.m. beroende på vad som kan hittas i materialet. Detta kan göras i syfte av att bränsleförädla men även för återvinning eller återanvändning av materialet. De verksamheter som jobbar med att sikta, genomför vanligen även förarbetet det vill säga krossningen av materialet. De brukar även kunna erbjuda en helhetslösning på materialet med transport till slutkunden.

Många havsvänner och djurvänner hoppas på att man ska kunna utnyttja de funktionaliteterna som finns inom krossning och siktning för att utnyttja dessa på havet. Detta främst i länder som har väldigt mycket skräp i sina vatten för att på så sätt bli av med detta samtidigt som man återvinner materialet. Tanken är god men eftersom att det vanligtvis är väldigt fattiga länder som har de smutsiga vattnen så har de inte varit någon prioriteringsfråga då det kostar för mycket att genomföra på de stora arbetsplatserna.